استخدام کمک حسابدار

به یک نفر خانم کمک حسابدار با شرایط زیر نیازمندیم.
 

تهیه فاکتور و پیش فاکتور روزانه .

جمع آوری اطلاعات جهت تهیه بهای تمام شده .

ثبت تولید روزانه ، ثبت خروج  و ورود انبار روزانه .

چک کردن درخواست خرید کالا

وارد کردن وسایل خریداری شده در excel 

چک کردن فاکتورها با حواله انبار وارده

تهیه رسید درخواست پرداخت جهت واریزیها .

پیگیری روزانه مطالبات

راه حل جدید و متد جدید ساخت excel ساخت فرمول جدید جهت حل مسائل گوناگون .

گزارشگیری از تولید واقعی ومقایسه ان با پیشبینی ،

آشنایی با زبان انگلیسی ،

 آشنایی با مدیریت منابع انسانی

 آشنایی با نامه نگاری

آشنایی با تایپ ،excel ، word ، office ، power point .

 بایگانی

 آشنایی با حسابداری پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری

آشنا به نرم افزارهای حسابداری ترجیحا پیوست

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل porfidomahsa@gmail.com ارسال نمایید .