پروژه های دولتی

بوستان آقا بزرگی تهران

بوستان مهر نیاوران تهران

سنگ فرش بازار یزد

مجموعه تفریحی دریاچه چیتگر

بازار بزرگ تاریخی رشت

پروژه سنگ فرش در کیش

بوستان فرمانیه تهران

بافت تاریخی یزد

پارک باغ ملی یزد

پارک خلیج فارس در لواسانات

پروژه سورتمه تهران

بوستان الهیه

بوستان کامران، ازگل تهران

پروژه بوستان آبک

خیابان قیام، یزد

سنگفرش سفین کیش

دانشگاه توانخشی

خیابان بوعلی همدان

فرودگاه ماکو