شرکت پرفیری ایرانیان

بسته بندی مقاوم و راحت

شرکت پرفیری ایرانیان

بسته بندی مقاوم و راحت

شرکت پرفیری ایرانیان

بسته بندی مقاوم و راحت

خدمات بسته بندی

خدمات بسته بندی با اهداف ذیل:
این شرکت با ارایه محصولات خود بصورت بسته بندی باعث کاهش هزینه ها و کیفیت حصولات خود را بالا برده است.
1- دسته بندی سنگها بر اساس ضخامت ها
2-حمل و نقل آسان
3-کاهش احتمال آسیب دیدگی
4-کاهش هزینه نصب
5-کاهش هزینه حمل و نقل
6-افزایش کنترل کیفیت