سنگفرش ناهماهنگ

سطح صاف و راحتی تردد همراه با زیبایی خاص

سنگفرش ناهماهنگ

سطح صاف و راحتی تردد همراه با زیبایی خاص

سنگفرش ناهماهنگ

سطح صاف و راحتی تردد همراه با زیبایی خاص

سنگفرش ناهماهنگ

سنگفرش ناهماهنگ پرفیری به صورت طبیعی با ابعاد نامنظم مستقیماً از معدن استخراج می گردد به این دلیل سرعت در تامین این نوع محصول بالا می باشد . این نوع سنگفرش با توجه به ضخامت سنگها و کاربردهای متفاوت دسته بندی می شود . و همچنین با در نظر گرفتن مقاومت بالا، قیمت مناسب ، نصب ارزان و ساده این نوع سنگفرش محبوبترین نوع سنگفرش پرفیری می باشد. معمولاً در پیاده رو ها، سواره راه ها، راه های باغی، میدان ها، پارکینگ ها ، رمپ ها، دیواره های داخلی و خارجی و غیره استفاده می گردد.

 

محاسن سنگ ناهماهنگ :
سطح صاف ، تمیزگی همیشگی ، زیبایی رنگ ، عدم جذب آلودگی هوا ، جذب آب ناچیز ، ثبات رنگ ، دوام بالا ، حرکت معلولین به راحتی ، عدم پوسته شدن ، قیمت مناسب
 


جدول مشخصات

بسته بندی کاربرد قطر متوسط d سطح پوشش وزن ضخامت
تقریبی تقریبی تقریبی
n/m2 m2/t kg/m2 کمینه - پیشینه
cm
نوع

پالت و شیرینگ
عابر پیاده 25 22 50 1-2 سنگ ورقه ای
نا هماهنگ
دیوار پوش

پالت و شیرینگ
وسیله نقلیه
سبک
25 15 65 2-4 سنگ ورقه ای
نا هماهنگ
عابر پیاده
پالت و شیرینگ وسیله نقلیه
سنگین
25 12 85 4-6 سنگ ورقه ای
نا هماهنگ
وسیله نقلیه
سبک
عابر پیاده

 

سنگفرش ناهماهنگ در پارک مهر تهران، سطح صاف این سنگفرش اجازه می دهد که تمام افراد به راحتی بر روی این سنگفرش تردد کنند حتی با کالسکه و ....

سنگفرش ناهماهنگ دریاچه چیتگر تهران، کاربرد این سنگفرش در متراژهای بالا و محوطه سازی پارک ها و پیاده رو ها مورد استفاده می باشد.

سنگفرش ناهماهنگ درپارک آقابزرگی تهران، زیبایی این سنگفرش کنار آبنما مورد پسند طراحان می باشد.