شرکت پرفیری ایرانیان

شرکت پرفیری ایرانیان

شرکت صنعتی و معدنی پرفیری ایرانیان برای اولین بار در سال 1388 در ایران موفق به کشف، استخراج، فرآوری و...