شرکت پرفیری ایرانیان

ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی

شرکت پرفیری ایرانیان

ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی

شرکت پرفیری ایرانیان

ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی

خدمات مشاوره و طراحی

شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها و خدمات به منظور کمک به مشتری برای تصمیم گیری آسان و نیز مشاوره در تمام مراحل اجرا و توصیه بهترین راه حل ها هم از نظر مواد مورد استفاده و هم از نقطه نظر طراحی می باشد.ارایه پیشنهاد کارساز جهت بالا بردن کیفیت سنگفرش برای مشتریان محترم.